پروانه کسب فروش عمده یا جزئی لوازم خرازی

 

مجوز لوازم خرازی شمع سازی اچ ان بی

عنوان رسمی و اداری مجوز
معرفی کسب و کار
پروانه کسب خرازی
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی,اتباع خارجی حقیقی,اتباع خارجی حقوقی
دستگاه صادر کننده
دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور/اتاق اصناف ایران – اتحادیه استان/شهرستان