از این بخش می توانید به رویدادهای خبری سایت دسترسی پیدا کنید شامل ایردات در سایت، تعطیلات، زمان بندی ارسال کالا و …