در حال نمایش 22 نتیجه

قالب شمع ستاره ای ارتفاع ۱۲ سانت

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
یک عدد قالب پلاستیکی شمع ستاره ای با قطر دهانه 15 سانتی متر و ارتفاع 12 سانتی متر

قالب استوانه ای شمع ارتفاع ۱۵ سانتی متر

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه ای شکل با ارتفاع 15 سانتی متر در قطرهای 4، 6، 8  سانتی متر

قالب شمع بیضی سه تایی

۳۵,۰۰۰ تومان
3 عدد قالب پلاستیکی شمع بیضی شکل با قطرهای 5، 6، 7 سانتی متر در ارتفاع های 7 سانتی متر

قالب شمع فانتزی ۶ تایی بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
6 عدد  قالب پلاستیکی شمع فانتزی سایز بزرگ  با قطر ۶ سانتی متر و ارتفاع ۱۰ سانتی متر

قالب شمع فانتزی ۴ تایی بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان
۴ عدد  قالب پلاستیکی شمع فانتزی سایز بزرگ  با قطر 8 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر

قالب شمع استوانه قطر ۸ سانت

۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه شکل با قطر 4 سانتی متر در ارتفاع های 10، 15 و 20  سانتی متر

قالب استوانه ای شمع ارتفاع ۱۰ سانتی متر

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه ای شکل با ارتفاع 10 سانتی متر در قطرهای 4، 6، 8  سانتی متر

قالب شمع توپی سه تایی

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
یک عدد قالب پلاستیکی شمع توپی با قطرهای 2 و 4 و 8 سانتی متر کفی این قالب کاغذی است

قالب شمع ۵ وجهی ارتفاع ۱۰ سانتی متر

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
یک عدد قالب پلاستیکی شمع پنج وجهی با قطر دهانه 8 سانتی متر و ارتفاع ۱۰ سانتی متر

قالب شمع ۴ تایی فانتزی قطر ۵ و ارتفاع ۷ سانتی متر

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
۴ عدد قالب پلاستیکی شمع در چهار شکل مختلف شامل هرمی و مخروطی و منشوری و چند وجهی(ستاره ای) با قطر دهانه ۵ سانتی متر و ارتفاع 7 سانتی متر

قالب شمع استوانه قطر ۶ سانتی متر

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه شکل با قطر 6 سانتی متر در ارتفاع های 10، 15 و 20  سانتی متر

قالب شمع استوانه ارتفاع ۱۵ سانت

۵۴,۰۰۰ تومان
3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه ای شکل با ارتفاع 15 سانتی متر در قطرهای 4، 6، 8  سانتی متر

قالب شمع استوانه ارتفاع ۲۰ سانت

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
3 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه ای شکل با ارتفاع 20 سانتی متر در قطرهای 4، 6، 8  سانتی متر

قالب شمع ۴ تایی فانتزی ارتفاع ۱۵ سانت

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
۴ عدد قالب پلاستیکی شمع در چهار شکل مختلف شامل هرمی و مخروطی و منشوری و چند وجهی(ستاره ای) با قطر دهانه ۵ سانتی متر و ارتفاع 15 سانتی متر

قالب شمع بیضی شکل

۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این قالب ها از جنس پلاستیک بوده و ریختن پارافین داغ در آنها باید در دمای 65 درجه سانتیگراد انجام شود. قبل از استفاده از این قالب ها حتما داخل قالب با روغن مایع یا اسپری سیلیکون چرب گردد

قالب شمع فانتزی ۶ تایی

۵۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
6 عدد قالب پلاستیکی شمع فانتزی قلبی، پنج وجهی، مکعبی، ستاره ای و استوانه به دهانه 6 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر

قالب شمع هندوانه

۲۰,۰۰۰ تومان
یک عدد قالب پلاستیکی شمع هندوانه ای با قطر دهانه 8 سانتی متر و ارتفاع ۱۰ سانتی متر

قالب شمع چهار تایی فانتزی ارتفاع ۱۱ سانت

۵۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
۴ عدد قالب پلاستیکی شمع در چهار شکل مختلف شامل هرمی و مخروطی و منشوری و چند وجهی(ستاره ای) با قطر دهانه ۵ سانتی متر و ارتفاع 11 سانتی متر

قالب شمع قلبی سه تایی

۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
3 عدد قالب پلاستیکی شمع قلبی شکل با قطرهای 5، 6، 7 سانتی متر در ارتفاع های 7 سانتی متر

قالب شمع استوانه قطر ۴ سانت

۷۵,۰۰۰ تومان
3 عدد قالب  شمع استوانه قطر 4 سانت در ارتفاع های 10، 15 و 20  سانتی متر

قالب شمع مکعبی ارتفاع ۸ سانت

۴۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
4 عدد قالب پلاستیکی شمع مکعبی شکل با ارتفاع 8 سانتی متر در قطرهای 3، 4، 5 و 6 سانتی متر.ممکن است رنگ کالای ارسالی با شکل محصول متفاوت باشد.

قالب استوانه شمع ارتفاع ۸ سانت

۴۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
4 عدد قالب پلاستیکی شمع استوانه ای شکل با ارتفاع 8 سانتی متر در قطرهای 3، 4، 5 و 6 سانتی متر