در حال نمایش 17 نتیجه

قالب سیلیکونی رز پیونی متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب سیلیکونی رز پیونی متوسط قطر ۵.۵ سانت و ارتفاع ۳.۵ سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی لوتوس

۱۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب سیلیکونی لوتوس قطر ۵ سانت و ارتفاع ۶ سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی گل رز سه بعدی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی گل رز سه بعدی طول 5.5 سانت و عرض 5.5 سانت جهت ساخت شمع، پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی گل رز

۹۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی گل رز قطر 5 سانت و ارتفاع 2.5 سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی رز پیونی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی رز پیونی قطر ۷.۵ سانت و ارتفاع ۳ سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی تدی یا خرس

۱۰۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی تدی یا خرس قطر 4 سانت و ارتفاع 7 سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی گره

۲۳۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی گره قطر 8 سانت و ارتفاع 8 سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی گل آلاله

۱۲۵,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی گل آلاله  قطر 7 سانت و ارتفاع 4 سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب سیلیکونی هلو

۸۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی هلو سه بعدی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • عرض: 9.5 سانتی متر
 • طول: 10 سانتی متر
 • ارتفاع: 6.5 سانتی متر
 • حجم: 205 میلی لیتر

قالب سیلیکونی گلابی

۸۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی گلابی سه بعدی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • عرض: 8 سانتی متر
 • طول: 8 سانتی متر
 • ارتفاع: 8 سانتی متر
 • حجم: 140 میلی لیتر

قالب سیلیکونی سیب

۸۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی سیب سه بعدی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • عرض: 10 سانتی متر
 • طول: 10 سانتی متر
 • ارتفاع: 7 سانتی متر
 • حجم: 240 میلی لیتر

قالب سیلیکونی بابونه یا مارگاریت

۶۰,۰۰۰ تومان
قالب سیلیکونی بابونه یا مارگاریت قطر 5 سانت و ارتفاع 1.5 سانت جهت ساخت شمع،پودر سنگ هنری، پلی استر رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد

قالب اعداد انگلیسی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب اعداد انگلیسی سیلیکونی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • ابعاد قالب: طول 25 سانتیمتر در عرض 19 سانتیمتر در ارتفاع 1.2 سانتیمتر
 • ابعاد هر عدد: 7 در 4 سانتیمتر

قالب حروف انگلیسی متوسط

۱۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب حروف لاتین متوسط سیلیکونی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • ابعاد قالب: 32 در 24 سانتی متر در ارتفاع 2.2 سانتی متر
 • ابعاد حفره ی قالب: 5 در 3.2 سانتی متر در عمق 2 سانتی متر

قالب فانوسی سیلیکونی ۶ تایی

۵۵,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
قالب فانوسی سیلیکونی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است
 • ابعاد قالب: 30 در 20 سانتی متر در ارتفاع 4 سانتی متر
 • ابعاد حفره های قالب: قطر 7.2 سانتی متر در عمق 3.8 سانتی متر

قالب روبیک کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب روبیک سیلیکونی کوچک یا 4 تایی جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است

قالب روبیک بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قالب روبیک سیلیکونی بزرگ جهت ساخت شمع، رزین، ژله و کارامل از مرغوبترین سیلیکون با گرید خوراکی دارای قابلیت شستشو  مقاومت حرارتی این قالب از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۲۴۰+ درجه سانتی گراد است