در حال نمایش 5 نتیجه

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۸ لا

۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 2 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۱۵ لا

۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 2 تا 5 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۴۴ لا

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 7 تا 9 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۳۳ لا

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر ۵ تا ۷ سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله نخی شمع موم خورده

۱۱,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
فیتیله نخی شمع از جنس کتان یا پنبه خالص طول ۵ متر مدل ۳۰ تار موم نخورده است

فیتیله نخی شمع

فیتیله سه تار حرارت کمی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر ۲ سانتی متر مناسب هستند. فیتیله شش تار حرارت متوسط تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 2.1 تا 3.5 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله دوازده تار حرارت زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 3.6 تا 5 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله پانزده تار حرارت زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 5.1 تا 6 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله بیست و چهار تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های از قطر 6.1  تا 8 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله سی تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های از قطر 8.1 تا 9 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله پنجاه تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های بالاتر از قطر 9.1 سانتی متر مناسب هستند.