در حال نمایش یک نتیجه

فیتیله نخی شمع موم خورده

۱۱,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
فیتیله نخی شمع از جنس کتان یا پنبه خالص طول ۵ متر مدل ۳۰ تار موم نخورده است

فیتیله نخی شمع

فیتیله سه تار حرارت کمی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر ۲ سانتی متر مناسب هستند. فیتیله شش تار حرارت متوسط تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 2.1 تا 3.5 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله دوازده تار حرارت زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 3.6 تا 5 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله پانزده تار حرارت زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های تا قطر 5.1 تا 6 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله بیست و چهار تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های از قطر 6.1  تا 8 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله سی تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های از قطر 8.1 تا 9 سانتی متر مناسب هستند. فیتیله پنجاه تار حرارت خیلی زیادی تولید می کند. لذا برای شمع های بالاتر از قطر 9.1 سانتی متر مناسب هستند.