در حال نمایش 4 نتیجه

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۸ لا

۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 2 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۱۵ لا

۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 2 تا 5 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۴۴ لا

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر 7 تا 9 سانتی متر طول فیتیله 5 متر

فیتیله شمع نسوز اسید خورده ۳۳ لا

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
این فیتیله ها حالت ایستاده خود را حفظ کرده و براحتی خم نمی شود. مناسب برای شمع های قطر ۵ تا ۷ سانتی متر طول فیتیله 5 متر